Meaningful Brands 2015

Eesti Läti Leedu Maailm
Osalenud riikide arv 34
Brändide arv uuringus 252 262 204 1000
Brände süvitsi uuritud 22 21 13
Sektoreid süvitsi uuritud 4 4 3 12
Vastajate arv 3508 2894 1982 300 000
Mitu korda uuringut on tehtud 2 2 2 7

Eestimaalased on brändidest kõige enam kiindunud Päästeametisse

Idea Group viis Balti riikides läbi globaalse Meaningful Brandsi uuringu, mille tulemuste järgi lähevad eestimaalastele brändidest kõige enam korda Päästeamet, Eesti riik ning Politsei- ja Piirivalveamet. Kolmveerand brändidest jätab aga inimesed sootuks külmaks.

“Uuringu tulemusena sündinud brändide kiindumuse edetabel annab hea ülevaate, millised brändid on täna inimeste jaoks niivõrd olulised ja väärtuslikud, et brändi kadumisel oleks inimestel sellest kahju,” selgitas Idea Groupi Eesti juht Eha Talvist. Eesti brändidest on brändide kiindumuse edetabeli esikolmikus Päästeamet, Eesti riik ning Politsei- ja Piirivalveamet, millele järgnevad Google, Tartu Ülikool, ERR ja Eesti Haigekassa. Brändide kiindumuse Eesti esikümne lõpetavad Vabariigi valitsus, Kalev ja Rakvere Lihatööstus. Talvist lisas, et uuringu tulemuste järgi läheb inimestele korda vaid veerand brändidest. “Eestis läbi viidud uuringu tulemuste põhjal selgub, et vaid 26% brändidest läheb inimestele korda – see tähendab, et kolmveerand kõigist brändidest jätavad aga inimesed ükskõikseks. “ Ta lisas, et arenenud riikides on brändide hulk, kes inimestele korda lähevad, väiksem kui arengumaades. “Arenevates riikides on brändidel inimeste elus suurem roll.” Talvist soovitab ettevõtete juhtidel strateegilisi plaane luues mõelda toote ja teenuse arendamisest kaugemale. “Edukas ja inimeste jaoks tõeliselt oluline bränd on osa inimeste igapäevaelust, lihtsustades inimeste igapäevategemisi või pakkudes lisaväärtust, seda nii üksikisiku kui ka ühiskonna vaates. Brändidel, mis inimestele korda lähevad, on suurem tõenäosus kasvatada lojaalsete klientide hulka ning neid seob oma tarbijatega teistest brändidest tugevam emotsionaalne side,” selgitas ta. Meaningful Brandsi uuringus selgitati välja ka globaalselt kõige tähendusrikkamad brändid, kes parandavad vastajate hinnangul nii üksikisiku kui ka ühiskonna heaolu. Heaolu parandamist näevad inimesed erinevate kasutegurite kaudu – bränd võib näiteks aidata isikul parem välja näha, hoida tervist, toituda tervislikumalt, omandada uusi teadmisi või kogemusi, säästa aega või raha vms.

Meaningful Brandsi uuringus selgitati välja ka globaalselt kõige tähendusrikkamad brändid, kes parandavad vastajate hinnangul nii üksikisiku kui ka ühiskonna heaolu. Heaolu parandamist näevad inimesed erinevate kasutegurite kaudu – bränd võib näiteks aidata isikul parem välja näha, hoida tervist, toituda tervislikumalt, omandada uusi teadmisi või kogemusi, säästa aega või raha vms.

Ülemaailmselt kõige tähendusrikkamad brändid 2015:

  • 1.Samsung
  • 2.Google
  • 3.Nestle’
  • 4.Bimbo
  • 5.Sony
  • 6.Microsoft
  • 7.Nivea
  • 8.Visa
  • 9.Ikea
  • 10.Intel

Eesti Brändide Kiindumuse TOP 2015

Brändide TOP

Õnnelikkus